Mobil EAL smērvielas

Mobil EAL ArcticTM Sērija

Mobil EAL Arctic sērija ir sintētiskas dabai draudzīgas smērvielas dzesēšanas kompresoriem, kuri izmanto ozona slānim draudzīgu HFC dzesētājus. Tās nodrošina nevainojamu aizsardzību pret nodilumu, kā arī uzrāda ķīmisko, termālo un hidrolītisko stabilitāti.

Mobil EAL EnvirosynTM H sērija

Mobil EAL Envirosyn H sērijas eļļas ir sintētiskas hidrauliskās un cirkulācijas eļļas, kuras atbilst bioloģiskās noārdīšanās un toksiskuma visstingrākajām prasībām. Tās sniedz aizsardzību pret nodilumu, skrāpējumiem, rūsu un koroziju.

Mobil EALTM Hydraulic Sērija

Mobil EAL Hydraulic Oil 32 un 46 ir sintētiskas eļļas, kuras ir apkārtējai videi pieņemami hidrauliskie šķidrumi. Tās nodrošina ārkārtējas īpašības augstspiediena apstākļos, ir termāli stabila un aizsargā pret koroziju, kā arī palīdz novērst nogulšņu veidošanos.